Etusivu

perjantai 14.08.2020

12:00
1h 10min
 • -K7-
 • Dokumentti
15:00
1h 33min
 • -K7-
 • Draama
17:15
1h 33min
 • -S-
 • Dokumentti
€ 10,00
19:30
2h 4min
 • -K12-
 • Animaatio
 • Fantasia
 • Toiminta
€ 10,00

lauantai 15.08.2020

12:45
1h 33min
 • -S-
 • Dokumentti
€ 10,00
15:00
1h 28min
 • -K7-
 • Draama
 • Komedia
€ 10,00
17:15
1h 33min
 • -K7-
 • Draama
€ 10,00
19:30
2h 4min
 • -K12-
 • Animaatio
 • Fantasia
 • Toiminta
€ 10,00

maanantai 17.08.2020

12:00
1h 33min
 • -K7-
 • Draama
€ 8,00
14:00
1h 10min
 • -K7-
 • Dokumentti
€ 8,00
16:45
1h 28min
 • -K7-
 • Draama
 • Komedia
€ 10,00
19:00
1h 33min
 • -S-
 • Dokumentti
€ 10,00

tiistai 18.08.2020

12:00
1h 28min
 • -K7-
 • Draama
 • Komedia
€ 8,00
17:30
1h 10min
 • -K7-
 • Dokumentti
€ 10,00
19:15
1h 17min
 • -K12-
 • Jännitys
 • Kauhu
€ 10,00

keskiviikko 19.08.2020

12:00
1h 33min
 • -K7-
 • Draama
€ 8,00
15:15
1h 10min
 • -K7-
 • Dokumentti
€ 8,00
17:15
1h 28min
 • -K7-
 • Draama
 • Komedia
€ 10,00
19:30
2h 4min
 • -K12-
 • Animaatio
 • Fantasia
 • Toiminta
€ 10,00

torstai 20.08.2020

12:00
1h 33min
 • -S-
 • Dokumentti
€ 8,00
15:00
1h 28min
 • -K7-
 • Draama
 • Komedia
€ 8,00
17:15
1h 33min
 • -K7-
 • Draama
€ 10,00
19:30
2h 4min
 • -K12-
 • Animaatio
 • Fantasia
 • Toiminta
€ 10,00

maanantai 24.08.2020

18:00
76min
 • -K7-
 • Dokumentti
€ 10,00

maanantai 31.08.2020

18:00
1h 26min
 • -K7-
 • Dokumentti
€ 10,00

maanantai 07.09.2020

18:00
1h 7min
 • -S-
 • Komedia
 • Sota
 • Toiminta
€ 6,00

tiistai 08.09.2020

12:00
1h 7min
 • -S-
 • Komedia
 • Sota
 • Toiminta
€ 6,00