MATERIAALIN TOIMITUS

Materiaali

Ensisijaisesti hankkeelle kannattaa tarjota audiovisuaalista aineistoa Päijät-Hämeestä. Aineiston digitoimiselle on omat asianmukaiset tilat Tammisalissa. Tilat sijaitsevat Lahden keskustassa elokuvateatteri Kino Iiriksen yhteydessä.

Projektiin otetaan vastaan filmi-, video-, äänite- ja valokuvamateriaalia, joka digitoidaan. Osa materiaalista
tuotetaan esityskuntoon lyhytfilmeiksi ja -videoiksi alkuperäistä materiaalia kunnioittaen. Materiaalian avulla valotetaan Lahden seudun arkea, kulttuurin, musiikin, urheilun, arkkitehtuurin, kaupunkikuvan sekä talouden ja hallinnon kehitystä. Hankkeeseen voi tarjota minkäikäistä tahansa materiaalia, olennaista on, että materiaali sisältää jotakin yhteiskunnallisesti merkittävää, täyttäen edellämainitut kriteerit.

Projektiin kannattaa tarjota myös muutakin kuin paikallishistoriallista materiaalia, mutta sen läpikäymisestä ja mahdollisesta digitoinnista on sovittava erikseen. Muun kuin paikallishistoriallisen materiaalin läpikäymisestä tai digitoinnista veloitetaan erikseen.

Luovuttajan täytyy huomioida projektin erikoislaatuisuus. Ainesto on yksilöllistä ja vanhojen aineistojen käsittely vaatii erikoislaitteita ja -osaamista. Lisäksi luovutetun materiaalin läpikäyminen ja digitointi tehdään talkootyönä.
Jos luovutetusta aineistosta herää kysymyksiä, kannattaa ottaa yhteyttä suoraan materiaalin vastaanottaneeseen henkilöön.

Sopimus

Luovutetusta materiaalista laaditaan sopimus. Materiaalin toimittaja luovuttaa käyttö- ja esitysoikeudet voittoa tuottamattomaan toimintaan projektin puitteissa ja saa vastaavasti itselleen maksutta hyvälaatuisen esityskopion valmistaa dokumentista, esim. DVD-levyn.
Albumit auki -hankkeeseen luovutetusta materiaalista tehdään erillinen sopimus.

Materiaalin voi postittaa tai toimittaa henkilökohtaisesti alla olevaan osoitteeseen. Asiasta on sovittava etukäteen. Merkitse kuoreen saajaksi Päijät-Hämeen Elokuvakeskus ry / Kotiseutufilmit.

Lisätiedot

Aatos Suomilammi, Lahden Videokuvaajat ry
puh. 0400 430681
aatos.suomilammi[at]gmail.com

Sauli Hirvonen, Lahti-Seura ry
puh. 050 3085303
sauli.hirvonen[at]gmail.com

Materiaalin toimitusosoite (sopimuksen mukaan!)

Päijät-Hämeen Elokuvakeskus ry
Saimaankatu 12 (Tammisali)
15140 Lahti